Hidroizolacija temelja i ukopanih zidova

 

 

Hidroizolacija terasa i krovnih površina

 

 

Antikorozivna zaštita i sanacija limenih krovnih površina

 

 

 

Hidroizolacija bazena, fontana

 

 

 

Izrada monolitnih podova