HIDROIZOLACIJA BAZENA ZA PLIVANJE, REZERVOARA ZA PITKE I OTPADNE VODE

Bazeni za plivanje, rezervoari za pijaće vode rade se isključivo materijalima koji su bezbedni za zdravlje ljudi ,odnosno koji nisu toksični. Rezervoari za otpadne vode se rade sa drugim odgovarajućim materijalima.

Materijali :