Hidroizolacija

Hidroizolacija objekata, zaštita od vode i vlage, predstavlja jedan od osnovnih faktora u dugoročnom i zdravom životu objekta, pa tako i ljudi koji u njemu borave. Voda i vlaga su tihe ubice izgrađenih objekata, o kojima, ako se ne razmišlja na vreme saniranje štete je daleko skuplje i komplikovanije.
Do sada je dosta pažnje poklanjano hidroizolaciji stambenih, komercijalnih, javnih i poslovnih objekata. Sa porastom svesti o tome kolika dugoročna šteta nastaje ukoliko se zdanje ne zaštiti pravilno od vode i vlage na vreme, i to u njegovoj izgradnji, hidroizolacija postaje sve bitnija stavka i kod objekata svih namena – bilo da su to objekti infrastrukture, a svakako u tu grupu spadaju i industrijski objekti.
Postoji nekoliko različitih primena hidroizolacije i u građevinarstvu se deli na primenu u hidrogradnji, kod struktura koje su direktno u kontaktu s vodom, zatim na podzemne delove objekata visokogradnje, kao što su temelji i podrumi, onih delova koji su direktno izloženi atmosferskim vodama kao što su fasada, krov, terasa, i na hidroizolaciju pojedinih prostorija, delova objekata ili posebnih objekata kao što su kuhinja, kupatila, bazeni i sl. Svaki od ovih objekata ili delova objekta ima posebne zahteve, kao i neke krovne koje su zajedničke za svako obezbeđivanje objekata od vode i vlage.

Uloga hidroizolacije

Uloga hidroizolacije je da spreči prodor vlage i vode u objekat, njegovu konstrukciju i sve elemente. Ona mora posedovati još nekoliko osobina koje su za sam njen učinak i dug život ključne: mora biti otporna na temperaturne razlike, jer ukoliko to nije, odnosno ukoliko je hidroizolacija kruta, uticaj temperaturnih razlika dovodi do brzog zamora materijala i pucanja same hidroizolacije. U zavisnosti od namene i mesta korišćenja, ona mora biti otporna na habanje. Odgovarajućim membranama može se izvesti hidroizolacija prohodnog ravnog krova ili epoksidnim lakovima, izrada završnog sloja industrijskog poda. U zavisnosti od primene i mesta ugradnje, hidroizolacija mora biti i otporna na na UV zračenje i vremenske uticaje, a to naročito važi za membrane direktno izložene sunčevim zracima. Takođe, u nemalom broju slučajeva mora biti otporna i na hemijske uticaje.

TOP