DUAL SEAL:

Dual Seal je vodonepropusna membrana koja se sastoji od guste, tvrde, polietilenske membrane visoke gustoće laminirane na 4 kg / m2 kvalitetnih bentonitnih granula. Bentonit koji se koristi u proizvodnji Dual Seal-a, sposoban je da ponovi cikluse vlaženja i sušenja bez pogoršanja svojstava zaptivanja i ima očekivano trajanje života izmereno hiljadama godina (BBA Certified). Ima WRAS odobrenje za upotrebu sa pitkom vodom. Dual Seal vodonepropusna membrana posebno je razvijena za upotrebu kao vodonepropusna membrana visoke performanse kako bi se osigurala potpuno vodonepropusna barijera u podzemnoj betonskoj konstrukciji, uključujući podrume, podzemne parkirališta, prostorije za pogone, pristupne tunele i sl. Dual Seal Membrane se mogu ugraditi i u vlažnim uslovima, stoga je posebno pogodan za upotrebu kao krovni vodootporni sistem za ukopane rezervoare pitke vode.

Tehnički list

Dual Seal granular:

Dual Seal ranular je vrhunski, Wyoming-tip, visoko zaptivni, granulirani natrijum bentonit. U kontaktu sa vodom Dual Seal granular reaguje i postaje nepropustan vodonepropusni gel. Osnovna namena Dual Seal granular-a je dizajniran da radi zajedno sa Dual Seal proizvodima kako bi stvorio vodonepropusni sistem. Koristi se za ispunjavanje praznina na svim horizontalnim i vertikalnim prelazima, na spojevima poda i zida i prodorima kroz horizontalne površine i za ispunjavanje praznina oko neravnih delova betona. Dual Seal granular za slanu vodu je takođe dostupan na zahtev.

Pakovanje 50-lb (22,7 kg), dzakovi koje daju oko 37 linearnih ft (11,28 m)

Tehnički list

Dual Seal mastic:

Dual Seal mastic je ekspandirajuća mastika i zaptivac za upotrebu sa Dual Seal vodonepropusnom membranom. Osnovne namene: Zaštitite od propuštanja vode u područjima: penetracije, saćastih delova betona, nepotpunih veza ili neobrađenog betona. Dua seal mastic je važan deo Dual Seal-ovog sistema vodonepropusnosti – zamene nisu dopuštene. Materijali: gusta smesa koja sadrži ekspandibilni bentonit namenjen za primenu na suvom, vlažnom, zamrznutom ili nestvrdnutom betonu. Proizvod reaguje i ekspandira u prisustvu vode te stvara nepropusnu membranu.

Tehnički list

SUPERSTOP:

Superstop je kompozitni waterstop koji sadrži ekspandirajući, granularni bentonit. Jedna ivica je sa nanesenim lepilom osjetljivom na pritisak. Osnovne namene Superstop se koristi za zaptivanje prekida betoniranja i sprečavanje migracije vode kroz građevinske spojeve ispod zemlje. Pravilno postavljen i pritisnut betonom, Superstop će zaustaviti prolaz vode kroz spojeve betona na prekidima betoniranja. Superstop je takođe dostupan u verziji za morsku vodu za upotrebu u uslovima slane vode.

Tehnički list

Alumanation 301 :

Alumanation 301 je metalni pigmentirani premaz koji se koristi za zaštitu od rđe i vremenske izolacije metalnih krovova i bočnih zidova, te kao reflektirajući premaz za limene površine i modifikovane sisteme bitumenskog krova. Alumanation 301 reflektuje sunčeve zrake i smanjuje prodor toplote kroz krovnu površinu, sprečava koroziju i štiti od blagih kiselina i alkalnih para na različitim podlogama, uključujući metal, izgrađene krovove i modifikovani bitumen.

Tehnički list