HIDROIZOLACIJA TEMELJA I UKOPANIH ZIDOVA

Hidroizolacija temelja – hidroizolaciju temelja, odnosno temeljnih poloča i AB ukopanih zidova nudimo po principu:

  • Dvostruka kompozitna vodonepropusna membrana, tipa Dual Seal. Kombinacija Wayoming bentonita i HDPE (high density polyethilene).
  • Dodatak betonu u vidu kristala, komponentalni kristališući dodatak (mešavina) za betonformulisan formulisan tako da reaguje sa strukturama kapilarnih pora betona kako bi se obezbedio sistem hidroizolacije koji postaje stalni deo betonske matrice(strukture).

Materijali :

Dual Seal S & Dual Seal LG

Vandex AM10

HYPERDESMO PB-2K

Hyperdesmo PB-1K

Hyperdesmo PB-MONO

Dodatni materijali pri izradi HI temelja, ukopanih zidova:

CemFlex VB (treba da ti dostavim materijal tj pdf. za opis materijala)

Joint Tape

Flex Tape

Superstop