Hidroizolacija temelja i ukopanih zidova

Hidroizolacija terasa i krovnih površina

Antikorozivna zaštita i sanacija limenih krovnih površina

Izrada monolitnih podova

Hidroizolacija bazena, fontana

Hidroizolacija kupatila i toaleta