4,131 RSD + PDV

Kategorija:

Opis

Penetrat – Kristališući hidroizolacioni materijal na bazi cementa

VANDEX Super je cementni hidroizolacioni materijal, unapred spreman za upotrebu. VANDEX Super je u osnovi sivi Portland cement

Područija primene:

Primena isključivo na betonskoj podlozi!

  • Aktivna ili pasivna hidroizolacija (protiv pozitivnog i negativnog pritiska vode)
  • Odlična zaštita od vode i vlage,
  • Može se primeniti na: temeljim pločama, potpornim zidovima, konstrukcijskim spojevima, postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, nosećim elemenatima…
  • Pogodan za elemenate koji su u dodiru sa pitkom vodom

Priprema podloge: Podloga koja se tretira mora biti glatka i ravna, otvorena, izravnata i površina bez grubih čestica, velikih pukotina i ogrebotina, izbočina. Bilo kakve supstance koje smanjuju adheziju poput bitumena, ulja, masti, ostatka boja ili sitnih čestica, moraju se ukloniti odgovarajućim sredstvima. Propuštanje vode mora se obavezno zaustaviti, na primer korišćenjem VANDEX Plug. Podloga mora biti navlažena ali ne vlažna u trenutku nanošenja proizvoda. Svaka površinska voda na horizontalnim površinama mora biti uklonjena pri nanošenju proizvoda.

Potrošnja:oko 1.2kg/m2 za podnu ploču, 1.5kg/m2 za zidove.

Način pripreme:Mešati po zapreminskim udelima, 5:2  VANDEX Super sa vodom (25 kg + oko 7–8.5 litara) u čistoj posudi-kanti najmanje 3 minuta, dok se ne dobije homogena smesa nalik na uljanu boju. Koristiti ručni mikser.

Održavanje površine:Površine koje se tretiraju Vandex-om ili koje treba da budu tretirane ovim proizovodima, potrebno je ostaviti 28 dana da se potpuno osuše (da beton sazri). Nakon sušenja, ili pre nanošenja završnog sloja ili boja, površine treba zašititi vodom i neutralisati hlorovodoničnom kiselinom u odnosu (1:8 ili 3.5%). Pridržavati se mera predostrožnosti pri korišćenju pomenute kiseline. Nakon tretmana, površinu temeljno isprati vodom. Kada je potrebno gletovanje ili malterisanje posle Vandex tretmana, neophodno je na početku grubo naneti pesak i cement dok je VANDEX Super još uvek lepljiv-svež. Na površinama koje su već osušene neophodno je naneti sredstvo za vezivanje pre malterisanja. Završni premazi preko VANDEX Super moraju biti alkalno otporni. Preporučuju se dekorativne prevlake, na pasivnoj strani vodenog pritiska koje su paro propusne.

Nanošenje:Četkom, gletericom ili odgovarajućom opremom za rasprskavanje. Obavezno je korišćenje zaštitnih rukavica.

Skladištenje: Može se skladištiti do 12 meseci u originalnom pakovanju, obavezno u suvoj prostoriji.

Dostupno pakovanje:25kg, džak