2,500 RSD + PDV

Opis

Specijalna zaptivna masa

Materijal služi za zaptivanje prodora kablova / cevi kroz zidova, kao i zaptivanje aktivnih prodora voda. Predstavlja netoksičan, jednokomponentni, elastičan, vodonepropusan i hermetički sintetički materijal. Prijanja se na suve i mokre površine betona, cigle, PVC-a i drugih materijala. Nije potrebna upotreba premaza i ne stvrdnjava se, već ostaje trajno fleksibilan. Spoj materijala i zida vrši blagi pritisak na spoj i širi se kada je izložen vodi. Preporučuje se da se kao završni sloj, preko STOPAQ 2100 Aquastop nanese sloj reparaturnog maltera. Zadržava maksimalni pritisak vode od 0.5bar.

Područija primene:

  • Zaptivanje prodora kablova kroz zidove
  • Zaptivanje prodora cevi kroz zidova
  • Zaptivanje curenja gasa na cevima
  • Kod ugradnje čeličnih elemenata u beton
  • Zaptivanja betonskih vodenih kanala

Dimenzioni kriterijumi za primenu: Kada se zaptivaju spojevi kablova/cevi i zidova, nanosi se minimalno 10mm a maksimalno 40mm. Kada se zaptiva aktivan prodor vode u zidu, minimum 150mm dubine se popunjava materijalom.

Potrošnja:Oko 1.2kg materijala, za svaki 1lit zapremine prostora koji se zapunjava.

Način pripreme:

Nanošenje:Pištoljem za nanošenje zaptivnih masa, ili špaklom ako su prodori na zidu manji.

Skladištenje:Na suvom mestu, bez direktnog sunčevog zračenja i na temperaturama ispod 30oC.

Dostupno pakovanje:Plastična tuba 530gr