3,200 RSD + PDV

Opis

Hidroizolacioni reparaturni materijal na cemetnoj bazi

Materijal na cementnoj bazi, već pripremljen za upotrebu (potrebno ga je samo zamešati sa vodom). Smatra se brzo vezujućim materijalom koji sprečava prodor vode i vlage.Može se koristiti unutra ili za spoljnu upotrebu, kao hidroizolacioni malter ili tamo gde je potrebno brzo stvrdnjavanje i rani razvoj čvrstoće. VANDEX PLUG se stvrdnjava otprilike 30 sekundi nakon mešanja i može se koristiti pod vodom. Materijal je otporan na eroziju-spiranje pri upotrebi na zidovima koji su izloženi kiši.

Područija primene:

  • Zaptivanje pukotina sa manjim aktivnim prodorima vode
  • Zaptivanje vlažnih površina
  • Zaptivanje curenja na betonskim – podzemnim cevima
  • Kod zaptivanja pukotina na betonskim bazenima, upojnim jamama, ili separatorima
  • Kod ugradnje čeličnih elemenata u beton
  • Zaptivanja betonskih vodenih kanala

Priprema podloge: Podloga mora biti čista, zdrava i bez bilo kakvih površinskih nečistoća. Curenja moraju biti isečena do zdravog materijala, ostavljajući odgovarajući otvor za nanošenje VANDEX PLUG-a.

Potrošnja:Zavisno od veličine curenja vode (prodora): otprilike 0,3kg po jednom prodoru.

Način pripreme: Zamešati 1kg VANDEX PLUG materijala sa oko 0.25lit vode.

Nanošenje:Špaklom, ili gletericom. Obavezno je korišćenje zaštitnih rukavica.

Skladištenje: Može se skladištiti do 12 meseci u originalnom pakovanju, obavezno u suvoj prostoriji.

Dostupno pakovanje: 5kg, plastična kanta